Rheolau i chi ac i ni...

Rydyn ni am i bawb fwynhau’r BBC. Ond rhaid cadw at rai rheolau.

Darllenwch ein hesboniadau i weld beth y gallwch chi (a ni) ei wneud neu ddim ei wneud. Mae ein hesboniadau yn ateb y cwestiynau rydym yn eu cael yn aml. Os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i ateb, darllenwch ein fersiwn llawn o'r Telerau Defnyddio.