Dod i adnabod aelod o dîm y Prif Stiward - Cledwyn Ashford

Cyfle i ddod i adnabod un o brif stiwardiaid yr Eisteddfod Genedlaethol, Cledwyn Ashford.