Canlyniadau Dydd Sadwrn 6 Awst // Results for Saturday 6 August

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Ela Mablen Griffiths-Jones a Swyn Efa Tomos

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 6 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 6August and clips of the competitions.

Grŵp Offerynnol Agored (52) // Open Instrumental Group (52)

Disgrifiad,

Grŵp Offerynnol Agored (52)

1. Ensemble Taf, Caerdydd

2. Parti'r Efail, Llanrhystud

Dawns Stepio i Grŵp (86) // Group Step Dance (86)

Disgrifiad,

Dawns Stepio i Grŵp (86)

1. Bro Taf, Pontypridd

2. Dawnswyr Talwin, Sir Gaerfyrddin

3. Dawnswyr Seithenyn, Aberystwyth

Gwobr Aled Lloyd Davies - Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (11) // Aled Lloyd Davies Prize: Cerdd Dant Solo 21 and over (11)

Disgrifiad,

Gwobr Aled Lloyd Davies - Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (11)

1. Llio Meirion Rogers, Efenechtyd, Rhuthun

2. Siriol Elin, Abergele

3. Cai Fôn Davies, Bangor

Deialog (172) // Dialogue (172)

Disgrifiad,

Deialog (172)

1. Zara Evans a Megan Dafydd, Tregaron / Llangeitho

2. Ela Mablen Griffiths-Jones a Swyn Efa Tomos, Cwrt-newydd / Pencarreg

Gwobr Goffa David Ellis: Y Rhuban Glas (33) // David Ellis Memorial Prize: The Blue Riband (33)

Disgrifiad,

Gwobr Goffa David Ellis: Y Rhuban Glas (33)

1. Ceri Haf Roberts, Dinbych

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn 21 oed a throsodd (134) // Llwyd o'r Bryn Memorial Prize 21 and over (134)

Disgrifiad,

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn 21 oed a throsodd (134)

1. Siôn Jenkins, Llandysilio, Sir Benfro

Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (19) // Male Voice Choir with no fewer than 20 members (19)

Disgrifiad,

Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (19)

1. Côr Meibion Ar Ôl Tri, Aberteifi

2. Côr Meibion Machynlleth, Machynlleth

3. Bechgyn Bro Taf, Caerdydd

Gwobr Goffa y Fonesig Ruth Herbert Lewis 21 oed a throsodd (104) // Lady Ruth Herbert Lewis Memorial Prize 21 and over (104)

Disgrifiad,

Gwobr Goffa y Fonesig Ruth Herbert Lewis 21 oed a throsodd (104)

1. Llinos Haf Jones, Penarth

2. Cai Fôn Davies, Bangor

3. Carys Hâf, Caio

Tlws Arweinydd Corawl yr Ŵyl, er cof am Sioned James (25) // Festival Conductor of the Year Trophy, in memory of Sioned James (25)

Disgrifiad o’r llun,
Islwyn Evans yn arwain Ysgol Gerdd Ceredigion

Islwyn Evans

Côr yr Wyl (26) // Festival Choir (26)

Disgrifiad o’r llun,
Côrdydd

Côrdydd

Pynciau Cysylltiedig