Lluniau Dydd Gwener: Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

  • Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Dydd Gwener, diwrnod y Cadeirio, seremoni urddo a llawer mwy. Dyma flas o'r hyn ddigwyddodd ar y Maes.

Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Y Prif Weinidog Mark Drakeford - neu 'Mark Pengwern' yn ôl ei enw barddol - yn cael ei dderbyn i'r Orsedd, a hynny i gymeradwyaeth hiraf y seremoni
Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y darlledwr Huw Edwards ei dderbyn o dan yr enw 'Huw Elli' - gan gydnabod ei fagwraeth yn ardal tre'r sosban yn Llangennech
Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddwy yma yn amlwg yn mwynhau bod yn rhan o Blant y Ddawns - ddwy flynedd yn hwyrach na'r disgwyl oherwydd y pandemig
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn rhaid mynd yn bell i ddod o hyd i sedd gwag i wylio'r seremoni
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd y Gadair Llŷr Gwyn Lewis yn cael ei dywys o'r Pafiliwn gan yr Orsedd yn ddiweddarach yn y dydd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd digonedd o ddigwyddiadau eraill o gwmpas y Maes oedd ddim yn gysylltiedig â'r Orsedd wrth gwrs fel Dewi Pws a Bois y Gilfach yn diddanu'r dorf yn y Tŷ Gwerin
Disgrifiad o’r llun,
Y wisg wen fyddai'n gweddu Bella, yma gyda'i pherchennog Ryan o Gorsgoch, Llambed
Disgrifiad o’r llun,
Dysgu sgil newydd er gwaethaf anaf - gweithdy iwcaleili ym Maes D
Disgrifiad o’r llun,
Bach o bach o Steddfod i Morgan Elwy
Disgrifiad o’r llun,
Perfformiad theatr stryd lliwgar
Disgrifiad o’r llun,
Band Pres Llareggub yn diddanu'r dorf tu allan i un o'r stondinau ar y Maes
Disgrifiad o’r llun,
Eädyth ac Izzy Rabey yn perfformio tu allan i stondin Y Llyfrgell Genedlaethol