Ennill y Fedal Ddrama yn 'hollol fythgofiadwy'

Mae'r Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 wedi cael ei rhoi i Gruffydd Siôn Ywain.

Daeth i'r brig gyda'r ddrama 'Nyth' mewn cystadleuaeth a ddenodd 15 o ymgeiswyr a chafodd ei anrhydeddu ar lwyfan y Pafiliwn yn Nhregaron ddydd Iau.

Wrth draddodi ar ran ei chyd-feirniaid, dywedodd Janet Aethwy fod y ddrama fuddugol yn "stori afaelgar wedi ei saernïo'n gelfydd".

Y dasg oedd cyfansoddi drama lwyfan, heb gyfyngiad o ran hyd, sydd â photensial i'w datblygu ymhellach o gael gweithio gyda chwmni proffesiynol.