'Dim dewis ond Mistar Urdd' i aelod newydd yr Orsedd

Un a gafodd ei dderbyn i'r Orsedd fore Gwener oedd Wynne Melville Jones, sy'n gyfarwydd fel arloeswr PR, fel Tad Mistar Urdd ac artist.

"O'dd e fel breuddwyd a dweud y gwir. Dwi'n fachgen o Dregaron, nes i erioed feddwl bydde'r Eisteddfod yn dod i Dregaron," meddai.

"O'n i'n arfer dod lawr i'r caeau hyn i gasglu gwartheg i fynd i odro pan o'n i'n yr ysgol, a 'drychwch arni nawr.

"Dwi'n teimlo mod i wedi cynrychioli pobl Tregaron, pobl yr Urdd, a'r hyn sydd 'di digwydd yn Golwg dros y blynyddoedd, a'r holl ddiddordebau eraill sydd gyda fi - jyst cynrychiolydd ydw i."

Mae'r Urdd yn agos at ei galon ac mae'n Llywydd Anrhydeddus y mudiad, ac felly, be well fel enw gorseddol na 'Mistar Urdd'!

"Doedd gyda fi ddim dewis mewn gwirionedd! Am un peth oedd e'n ffordd o gael Mistar Urdd i mewn i'r Orsedd, ac roedd e'n gyffyrddiad bach ysgafnach falle."