Huw Edwards yn 'emosiynol' ar ôl cael ei urddo i'r Orsedd

Roedd y darlledwr Huw Edwards ymysg y bobl gafodd eu hurddo i Orsedd Cymru ar Faes y Brifwyl yn Nhregaron fore Gwener.

Derbyniodd y Wisg Las o dan yr enw 'Huw Elli' - i gydnabod ei fagwraeth yn ardal tre'r sosban ym mhentref Llangennech.

Wedi'r seremoni dywedodd bod derbyn y fraint yn brofiad "emosiynol".

"O'n i'n teimlo'r balchder bod Mam yma i weld y peth, o'n i'n teimlo ychydig yn drist bod Dad ddim yma i weld y peth, yn enwedig gan fod ni yma yng Ngheredigion, ar ein milltir sgwâr fel teulu mewn sawl ffordd," meddai.

"Dwi yn teimlo ei bod hi'n fraint ac anrhydedd ac o'n i'n ddiolchgar iawn am y cyfle."